Ձորագյուղի հիմնական դպրոց

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

Eramsyaki_hashv_nor dzever_2015 (1)

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ-ում

Հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

Книга1

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ-ում

Լիցենզիաներ, սահմանային տեղեր:

Scan

Scan1

Scan2

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լիցենզիաներ, սահմանային տեղեր:-ում

Առաջին եռամսյակ 2018 թ.

Առաջին եռամսյակ 2018 թ.

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Առաջին եռամսյակ 2018 թ.-ում

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Նախնական բյուջե 2018 թ.

2018_naxnakan_byuje

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախնական բյուջե 2018 թ.-ում

Նախնական բյուջե 2018 թ.

2018_naxnakan_byuje

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախնական բյուջե 2018 թ.-ում

Hashvetv_dproc (1)

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Նախնական բյուջե 2018 թ.

2018_naxnakan_byuje

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախնական բյուջե 2018 թ.-ում