Ձորագյուղի հիմնական դպրոց

Առաջին եռամսյակ 2018 թ.

Առաջին եռամսյակ 2018 թ.

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Առաջին եռամսյակ 2018 թ.-ում

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Նախնական բյուջե 2018 թ.

2018_naxnakan_byuje

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախնական բյուջե 2018 թ.-ում

Նախնական բյուջե 2018 թ.

2018_naxnakan_byuje

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախնական բյուջե 2018 թ.-ում

Hashvetv_dproc (1)

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Նախնական բյուջե 2018 թ.

2018_naxnakan_byuje

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախնական բյուջե 2018 թ.-ում

Եռամսյակային հաշվետվություն, II եռամսյակ

Hashvetv_dproc (1)

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Եռամսյակային հաշվետվություն, II եռամսյակ-ում

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Ուսուցիչներ

posted by dzoragyugh-lori in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ուսուցիչներ-ում